Mål og visjoner


Visjon:

· LSK Alpin skal ivareta alpin skiløping på alle nivåer.

· Det skal skapes bredde via tidlig rekruttering og målrettet utvikling.

· Det skal skapes inspirasjon og idrettsglede gjennom variasjon, entusiasme og kompetanse.

· Det skal skapes et sunt og godt miljø hvor løpere, foreldre og trenere trives og ønsker å bruke sin fritid .

Målsetting:

· Foruten å drive breddeidrett skal klubben ha et tilbud for dem som ønsker å satse på alpint som toppidrett.
Klubben skal utvikle løpere blant landets beste i alle aldersklasser samt være representert i alle nasjonale mesterskap.
Det skal utvikles trenere med høy kompetanse gjennom krav til grunnutdannelse og stimulering til videreutdannelse.
I LSK skal trenerne i samarbeid med styret ha ansvaret for utforming av treningsopplegget og foreldrene utgjøre støtteapparatet.
Det skal utvikles et rekrutteringssystem som sikrer at nye løpere kvalifiseres før de går inn som aktive .

Økonomi:

LSK - Alpin ønsker, så langt det praktisk er mulig å stimulere til økt innsats gjennom ulike økonomiske støtteordninger.
Tilskuddene skal være kollektive, og kan variere i størrelse fra år til år.
Intensjonen i klubben er økt engasjement fra hver enkelt løper, og støtten skal reflektere dette.
Støtten som gis er eksempelvis heiskortstøtte, støtte ved samlinger etc.
Styret i LSK - Alpin er suveren ved fastsettelse av støtte for det respektive regnskapsåret.