Sportslige Visjoner for aldersbestemte klasser


9 år og yngre:
Det skal legges fokus på variasjon og allsidighet.
Målrettet lek er sentralt og skal brukes med variasjon på trening, for eksempel langsom/rask/lett/vanskelig løype, hinderløype, løssnø, hopp, osv.
Det skal etterstrebes at alle løperne føler seg trygge i bakken.
Det skal være nok løypekjøring til å mestre renn.
Antall samlingsdøgn: 0
Minimum 2 trenere og maksimum 8 løpere pr. trener
2 treninger/uke
Utstyr: SSL (Stor Slalåm)

10 år:
· Momenter av konkurransemessig trening.
· Bevisstgjøring av teknikk, og hvordan de selv kan bidra til å utbedre denne.
· Tilnærming til leddstaur og enkle fartsøkter.
· Plukke ut viktige renn å delta kun på disse for å begrense antallet.
· Løperne må få hele dager på ski. Renn kan for noen kun være minutter på skiene.
Antall samlingsdøgn : 8-10
Minimum 2 trenere og maks 8 løpere pr. trener.
2 treninger/uke.
Utstyr: SSL (Stor Slalåm)

11/12 år:
· Løypekjøring og grunnleggende fartstrening skal være sentralt.
Starte grunnleggende slalåm løypekjøring.
Større krav til bevisstgjøring og løpernes egeninnsats.
Tilpasse opplegget til uttaking og deltagelse i "Landsfinalen".
· Plukke ut de viktigste renn å for hovedsakelig å delta på disse. Dette for å begrense antallet.
· Løperne må få hele dager på ski. Renn kan for noen kun være minutter på skiene.
· Antall samlingsdøgn: 20-30.
Minimum 2 trenere og max 8 løpere pr. trener
3 treninger/uke.
Utstyr: SL (Slalåm) + SSL (Stor Slalåm).

13/14 år:
· Fremdeles er det svært viktig med variasjon og allsidighet.
Bevisstgjøring av teknikk. Løperne skal i utgangspunktet kunne trene seg selv.
Krav til kvalitet og innsats.
Jevnlig fartstrening, kjøring med tidtaking.
Treninger skal inneholde mye fart, kraft, innsats og spenning.
Individuell oppfølging.
En skidag er aldri " bortkastet ".
Tilpasse opplegget til uttaking og deltagelse i "Hovedlandsrennet".
Antall samlingsdøgn i sommerhalvåret: 40-50
Løperne bør stort sett preparere skiene sine selv i forhold til trening, rennpreparering. Dette bør gjøres sammen med foreldre/trenere.
Løperne bør selv vite hva et godt kosthold innebærer.
Minimum 2 trenere og max 8 løpere pr. trener.
4-5 treninger/uke.
Utstyr: SL (Slalåm) + SSL (Stor Slalåm) + SG/U (Super G / Utfor) (SL og SSL er viktigst).

15/16/junior:
· Målrettet variasjon i trening med høy kvalitet og fokus på delmål underveis.
Løpere må være bevisste og jobbe langsiktig.
Deltagelse i FIS renn gjør det viktig å fokusere på definerte mål og framgang i forhold til disse.
Treningen skal inneholde fart, kraft, innsats og spenning.
Antall samlingsdøgn: 50-60
Løperne skal preparere skiene sine selv.
Løperne bør selv vite hva et godt kosthold innebærer.
Tilpasse opplegget for deltagelse i FIS renn.
· Løpere eldre enn 15 år, som ikke er tilknyttet annet opplegg, kan søke deltagelse i klubbens eldste gruppe.
Minimum 2 trenere og max 8 løpere pr. trener.
4-5 treninger/uke.
Utstyr: SL + SSL + SG + U.