Anbefalte renn


Hvert år blir det sendt ut en kalender for anbefalte renn for utøverne, har man deltatt på mer enn 5 av disse mottar man på slutten av sesongen en stor premie, og har man deltat på 1-4 renn får man en liten premie. Dette er ment som en motivasjon for at utøverene vil delta på renn.

Lørenskog Alipnklubb arrangerer hvert år Sparebank 1 Lørenskogrennet

KLUBBMESTERSKAP


Deltakelse på Renn

Om påmelding, fremmøte og deltagelse i alpinrenn


Klubben velger imidlertdid ut enkelte renn hvor en av klubbtrenerne er til stede. Det er likevel opp til hver enkelt løper å delta på andre / flere renn og kan velge fritt i terminlista. Ta vare på alle kvitteringer for betalt startkontingent og send
de til kasserer mot slutten av sesongen, så vil du refundert den andelen styret har bestemt for sesongen.

Minner om at alle løpere f.o.m. den dagen man fyller 13 år må ha NSF's Skiforsikring (lisens) for å delta i skirenn.


Ved problemer eller spørsmål ta kontakt med klubbens sportslige leder eller andre i styret.
Vi hjelper deg gjerne. Se under "kontakt" til venstre i menyen.


Utdrag fra regelverket:

  • Ved besiktigelse av løypa skal alltid startnummeret være synlig.
  • Stavene skal stå foran startpinnen før start.
  • Blir løperen hindret underveis skal han/hun stoppe og gi beskjed til nærmeste portdommer. Løperen får kjøre om igjen. Begi deg til start umiddelbart.
  • Husk at startrekkefølgen fra 1. omgang snus i andre omgang.
  • Sjekk diskelista nøye etter begge omganger. Protestfristen er 15 minutter etter at den er offentliggjort.

Tips ved skirenn:

Møt frem i god tid. Besiktigelsen starter ofte en time før rennstart og avsluttes gjerne 30 minutter før start.
Startnummer hentes ut klubbvis. Avtal på forhånd et møtested hvor den som skal hente startnummerne er å finne for de andre deltagerne fra klubben.
Ta med mat og drikke og varme klær, det kan bli lenge å vente på premieutdeling.
At alt utstyr er sjekket og i orden trenger vi vel ikke å nevne?


Grupper:
  • Start
  • Super
  • Junior
  • Expert
  • Skicross