Generelle krav til foreldre, trenere og løpere


Trenere:

 • Trenerne skal være profesjonelle og seriøse i sitt arbeid som trener.
 • Det skal legges stor vekt på motiverende og miljøskapende arbeid.
 • Trenerne må sette seg inn i de retningslinjer som gjelder og fortrinnsvis kommunisere med styret via sportslig leder og foreldrekontaktene.
 • Treneren skal oppdatere sin kompetanse kontinuerlig å følge moderne treningsprinsipper (etablere eget nettverk i og utenfor klubben).
 • Trenerne skal tilstrebe et miljø hvor konstruktiv kritikk er "u farlig.". Evaluering av hverandres treningsmetoder/resultater er sunt!
 • Trenere må samkjøres og jobbe etter felles prinsipper.
Det bør legges til rette for å utveksle løpere på kryss av aldersgruppene, dette for å motivere og bryte etablerte "hierarkier" . Det gir en 12 åring mye å få trene med 13/14 åringer.

Foreldre:

 • Foreldrene skal sette seg inn i hva som kreves for å drive denne idretten.
 • De skal sammen med løperen gi klubben tilbakemelding (gjennom trener og foreldrekontakt) i hvilket omfang man ønsker å delta.
 • I tillegg til å bidra i klubbens aktiviteter er det viktig med konstruktiv kritikk fra foreldre, men dette må kanaliseres via trener, foreldrekontakt eller styret via sportslig leder.
 • Foreldre til de yngste løperne bør være mye i bakken fram til barna føler seg trygge.
 • Foreldre bør være med på de fleste renn og noen samlinger.
 • Foreldre bør sette seg inn i regler som til enhver tid gjelder i forhold til utstyr. De kan søke råd hos trener slik at barna har reglementert utstyr.
 • Foreldre skal sørge for at barna har "preparerte ski", da dette er grunnlaget for skiglede.

Løpere:

 • Det er viktig å stå mye på ski. Skilek er det viktigste for å utvikle seg som alpinist. Dette må løperen sammen med sine foreldre ta ansvaret for.
 • På trening skal man følge trenerens opplegg og følge med i timen.